YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN BANKALAR HAKKINDA VERDİĞİ EMSAL KARAR

28 Aralık 2020

28 Aralık 2020 tarih ve 31348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin HMK m. 363 uyarınca kanun yararına bozma istemi üzerine verdiği karar, Bankaların güven kurumu olma özelliğini vurgulaması ve bu özelliğin hukuki sonuçlarının hatırlatılması bakımından önemli bir karar olarak hukuk dünyasında yerini bulmuştur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Yerel Mahkemenin Banka yönünden verdiği pasif husumet yokluğundan red kararını, bankaların özel yasa ile kurulan ve kendilerine alanlarında çeşitli imtiyazlar tanınan, topladıkları mevduatı ve katılım fonlarını sahteciliklere karşı özenle korumak zorunda olan kuruluşlar olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozmuş; somut olay özelinde kredi kartı hamilinin bilgisi dışında üye işyerinin POS cihazından yapılan alışverişle ilgili Bankaların kusurları ve dolayısıyla pasif husumetlerinin olmadığı savunmasına itibar edilemeyeceğine karar vermiştir. Bu karar ile her somut olayın kendi özellikleri de dikkate alınarak diğer davalılar ile birlikte Bankaların da davalı sıfatını taşıyacakları kabul edilmiştir.

Kararın linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201228-5.pdf

 

Tüm gündemler
Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor