"Doğru bilginin gücü ve adalete olan inançla…"

Av. Dr. Burcu SIRATAŞ tarafından temelleri atılan BS Avukatlık & Danışmanlık, her koşulda, doğru bilginin gücü ve adalete olan inançla etik değerlere uygun hizmet vermeyi ana ilke olarak kabul etmiştir. BS Avukatlık & Danışmanlık'ta bu ana ilke öncülüğünde güven, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerini gözeten, dinamik bir çalışma tarzı oluşmuştur.

BS Avukatlık & Danışmanlık, müvekkillerinin hukuki taleplerini eksiksiz, çok yönlü ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla uzmanlık alanları başta olmak üzere birden fazla disiplin hakkında akademik ve uygulamaya dönük uzun yıllara dayalı tecrübesini birleştirerek hizmet vermektedir.

Bu çerçevede kapsamlı hukuki ihtilaflara ilişkin dava takibinin yanı sıra önleyici hukuki danışmanlık hizmeti ile de müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

BS Avukatlık & Danışmanlık tüm hukuki hizmetleri sırasında hukuki bilgi ve tecrübesinin yanı sıra ticari perspektiften değerlendirme yapmayı da önemseyen bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu nedenle güncel hukuki ve ticari gelişmeler ile ulusal ve uluslararası uygulamaları düzenli olarak takip eden BS Avukatlık & Danışmanlık, tüm bu değişiklik ve yeniliklerden müvekkillerini en hızlı şekilde haberdar etmekte; bu durumların müvekkillerinin hukuki metinleri ve ticari ilişkilerine etkileri ile ilgili kapsamlı bilgilendirme ve çalışmalar yapmaktadır.

Av. Dr. Burcu SIRATAŞ

İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık faaliyetine devam eden Av. Dr. Burcu SIRATAŞ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini, özellikle inşaat sözleşmeleri ve gayrimenkul hukukunu da dikkate alarak "İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları" isimli tezi ile 2010 yılında tamamlayan SIRATAŞ, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Bölümü'nde doktora eğitimine başlamış ve 2019 yılında "Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmesi'nin Sona Ermesi" başlıklı tezini jüri önünde savunarak başarılı bulunmuştur.

Ayrıca uzmanlaştığı alanlarda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Uzun yıllardır kapsamlı ve çeşitlilik arz eden davaların takibi ile önemli projelerin ilk aşamasından başlamak üzere hayata geçirilmesi süreçlerini bizzat yürüten SIRATAŞ, sözleşme hukuku, miras hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, kira hukuku, inşaat hukuku, imar ve ihale hukuku ile şirketler hukuku, birleşme&devralmalar, bankacılık hukuku/proje finansman kredileri, kişisel verileri koruma hukuku, rekabet hukuku, elektronik haberleşme hukuku ile birden fazla hukuk disiplinini barındıran ticari uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava avukatlığını aktif olarak sürdürmektedir.

Av. Dr. Burcu SIRATAŞ, aynı zamanda Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde gönüllü olarak Hukuk Müşavirliği ve Hukuk Kurulu Başkanlığı görevini yerine getirmektedir.

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor