TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURULARINDA 2021 YILI PARASAL SINIRI

26 Aralık 2020

26 Aralık 2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. maddelerinde yer alan parasal sınırlar 2020 yılı yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılarak güncellenmiştir.

Buna göre, 01.01.2021 tarihinden itibaren, 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: 

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

Tüm gündemler
Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor